Zadanie będzie realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników,
w tym w szczególności z zapewnieniem możliwości dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Stowarzyszenie zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich rozwiązań alternatywnych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby takie powinny złożyć wniosek o chęć uczestnictwa w zajęciach na adres email: 1961saker@gmail.com lub telefonicznie 602 539 050 na minimum 3 dni przed rozpoczęciem turnieju, w celu wdrożenia odpowiednich rozwiązań.