... lekkość motyla, gracja baletnicy, elastyczność akrobaty ...
to właśnie jest gimnastyka artystyczna

Gimnastyka Artystyczna

Zawodniczki gimnastyki artystycznej startują zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, w układach tanecznych i z przyborami (skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka)

Układy zespołowe (zbiorówki) wykonuje pięć lub sześć zawodniczek jednocześnie (w zależności od kategorii wiekowej).

Każdy układ podlega ocenie sędziów podzielonych na trzy komisje:

D – trudności

A – artyzmu

E – wykonania 

„jeśli nie wierzysz, że możesz tego dokonać, nie masz na to żadnej szansy”

Arsene Wenger
trener Arsenalu Londyn

Gimnastyka artystyczna to sport, w którym zawodniczki lub zespoły wykonują ćwiczenia z jednym lub kilkoma przyborami: skakanką, obręczą, piłką, maczugami, wstążką lub układ taneczno-akrobatyczny (bez przyborów). W konkurencjach indywidualnych zawodnik ćwiczy tylko z jednym przyborem. W konkurencjach zespołowych gimnastyczki wykonują układ wspólnie, z maksymalnie dwoma rodzajami przyborów (zawodniczki mogą wówczas wymieniać się pomiędzy sobą przyborami). Zwycięzcą zawodów zostaje zawodniczka, która uzyska najwięcej punktów przyznanych jej przez zespół sędziów. Przedmiotem uwagi oceniających są skoki, zachowanie równowagi, piruety (obroty), elastyczność, umiejętność posługiwania się przyborami, wykonanie układu i wartość artystyczna.

kategorie wiekowe zawodniczek

seniorki – klasa mistrzowska

juniorki – klasa I

juniorki młodsze – klasa II

juniorki młodsze – klasa III

młodziczki – klasa młodzieżowa

… nigdy nie zwieszaj głowy, nigdy się nie poddawaj, nigdy nie siedź i nie smuć się, znajdź po prostu inny sposób …

Satchel Paige
baseballista

układy w gimnastyce artystycznej

dziewczęta ćwiczą na specjalnej planszy, podczas układu nie mogą wyjść poza kwadrat o boku długości 13 metrów (za wyjście za planszę są potrącenia – sędzia liniowy)

układy indywidualne

Długość układu indywidualnego wynosi od 1:15 do 1:30 min. Gimnastyczki przygotowują 2-4 układy z wykorzystaniem wybranych przyborów. Punktacja końcowa, może być osobna dla każdego układu, może też być sumą ocen z wszystkich. Ocena zależy między innymi od poziomu trudności elementów ciała i przyboru, artyzmu, techniki wykonania przez zawodniczkę.

Układy zbiorowe

Grupy zbiorowe, czyli tzw. zbiorówki składają się z 5 lub 6 zawodniczek w zależności od grupy wiekowej. Juniorki młodsze i juniorki mają do wykonania 1 układ, seniorki (klasa mistrzowska) dwa układy. Czas jednego układu wynosi max. 2:30 min.

… nigdy się nie poddawaj! porażki i potknięcia to tak naprawdę pierwsze kroki do osiągnięcia sukcesu …

Jim Valvano
koszykarz

Układ taneczny (bez przyboru)

Ćwiczenia bez przyboru, prowadzone od najmłodszych lat, wprowadzają ład, porządek i dyscyplinę, mobilizują do staranności w wykonywaniu ćwiczeń. Służą do wyrobienia poczucia rytmu, zaznajamiają z rozmaitymi środkami wyrazu muzycznego, pozwalają na zrozumienie muzyki i właściwą jej interpretację. Ćwiczenia prawidłowego ułożenia ciała wpływają na uzyskanie właściwej estetyki i elegancji ruchu – niezbędnej w gimnastyce artystycznej.

Jeśli układ wykonywany jest z gracją i wdziękiem, zsynchronizowany z różnymi elementami gimnastyczno-akrobatycznymi oraz w harmonii z muzyką, wtedy tworzy całość, która pozostawia niezapomniane wrażenia. 

… jeżeli boisz się przegranej – nie graj …

Kazimierz Górski
trener
Odtwórz wideo

Układ ze skakanką

W dalszym szkoleniu 

gimnastyczki muszą opanować technikę taneczną ciała 

z manipulacją przyborem 

(skakanka, obręcz, piłka, maczugi i wstążka). 

Układy z przyborami, to ścisłe połączenie 

dynamiki, amplitudy i ekspresji ruchu 

z muzyką i pracą przyborem.

„Nic nie jest niemożliwe, tak długo, jak posiadasz pasję.”

Guy Forget
tenisista