UKS "GimArt" SIECHNICE

to nie tylko zajęcia sportowe, które zwiększają sprawność ruchową, to także wspaniały sposób na rozwój kreatywności oraz forma wyrazu artystycznego.

UKS "GimArt" SIECHNICE

został założony w roku 2019, jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Zostaliśmy wpisani do ewidencji uczniowskich klubów sportowych pod numerem: SP-ORP.4221.3.2019

UKS "GimArt" SIECHNICE

Ćwiczenia stosowane na zajęciach pomagają wykształcić u dziewczynek prawidłową postawę ciała, rozwijają motorykę i koordynację. Gimnastyka artystyczna ma ponadto wpływ na zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Uczy również systematyczności, buduje odporność psychiczną, pomaga przełamywać nieśmiałość, otwiera na otoczenie a przede wszystkim stanowi dobrą zabawę przy muzyce, dzięki której nawet bardzo ciężki trening sprawia ogromną przyjemność. Szkolenie najmłodszych to nie tylko inwestycja w przyszłość, ale również możliwość rozwijania przez nich pasji, dlatego przede wszystkim kieruje nami zasada zabawy poprzez sport. Na zajęciach staramy się stworzyć sprzyjające warunki i pozytywną atmosferę mające na celu stałe podnoszenie umiejętności i rozwój talentu.

UKS "GimArt" SIECHNICE

Podstawowym celem działalności klubu jest upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży przez rozwój i popularyzację jednej z najpiękniejszych dyscyplin sportowych jaką jest gimnastyka artystyczna. Klub zajmuje się szkoleniem zawodniczek we wszystkich kategoriach wiekowych i na każdym etapie sportowego rozwoju począwszy od grup naborowych aż po seniorki.

... będziesz przegranym dopiero wtedy, kiedy przestaniesz próbować ...

Mike Ditka/trener